• Europeisk
  • ·
  • Custom
  • ·
  • Pick-Up
  • ·
  • Hotrod
  • ·
  • Original
  • ·
  • Japansk

Easystreet bälgar 2B6 GenII fram och koniska rullbälgar bak.
Viair 325c Kompressor, 2,5 Gallon Tank, Manuell panel.
Det går att gömma en liten tank på många ställen ! 2,5 Gallon tank.